Identiteit en ethiek:
SGR. is een leergang in ontwikkeling met een eigen zienswijze waar wordt gewerkt met een gemengde groep gemotiveerde mensen die serieus, met grote regelmaat en plezier oefenen. De sfeer kenmerkt zich door kalmte en rust in actie. Wedstrijden zijn niet aan de orde. Iedereen kan en mag zijn eigen leertempo bepalen. JJ is dermate uitgebreid dat er vele manieren zijn om een zelfde resultaat te verkrijgen.

Ons motto is oefenen: herhalen en herhalen van het herhaalde met als uiteindelijk doel het verhogen van uw weerbaarheid waarbij uitsluitend zelfverdedigingmotieven dienen te worden gehanteerd. Graden worden verleent op grond van technische kwalificatie en vormen de weg naar het meesterschap en de poort naar de fascinerende wereld van de samurai. Deze staan verre van termen als eer, prestige, titels, streverigheid, ijdelheid, patserigheid en competitie. Normen en waarden zoals etiquette, respect, eenvoud, nederigheid en de maitta regel met het cultureel erfgoed van de Koryu in gedachten staan op een hoog plan. De normen en waarden van de Bushi of Samurai staan verwoord in de 7 regels van de Bushido-code en in de "regels van de Bushi" (Bushi no kokoro-e) Zie www.shintairyu.nl De hoofdlijnen van onze antigeweldscode worden gevormd door de volgende richtlijn: Blijf van elkanders lijf en eigendommen, wees verdraagzaam en laat eenieder in zijn of haar waarde!