Etiquette:
Dit is het geheel van door overlevering geregelde vormen m.b.t. de omgang in de dojo. Vanuit de geciviliseerde Japanse cultuur en in de dojo vanuit confrontatietechnisch oogpunt is het gebruikelijk om te groeten middels het nederig buigen van het hoofd of het bovenlichaam waarbij u steeds iets voor u uit blijft kijken. Het is gebruikelijk te groeten bij het betreden van de dojo als er aanwezigen zijn, bij het op de mat komen en van de mat gaan, aan het begin en aan het eind van de training, als u met iemand gaat trainen of stopt, bij examens en demonstraties. Het is niet passend om over wapens heen te stappen en een lager gegradueerde nodigt nooit een hoger gegradueerde uit. U volgt de lessen aandachtig en bent mede verantwoordelijk voor uw trainingspartner. Er wordt nooit nagetrapt maar wel geëxcuseerd. De maitta-regel als noodstop is zeer belangrijk! Mocht u de mat voortijdig willen verlaten dan vraagt u eerst toestemming aan de leraar. Komt u toevallig wat later binnen en is de groetceremonie al in gang of de les al bezig dan groet U dus naar de kamiza en de leraar en wacht u op een teken alvorens de mat te betreden. Losgeraakte kleding maakt u weer in orde aan de rand van de mat met uw gezicht naar de buitenkant (niet naar de kamiza)

Groetceremonie:
Praktisch gezien leggen we eerst gezamenlijk de mat en materialen op zijn plaats en de leraar hangt de kamiza (embleem van de school) op. Iedereen die nu nog de mat op moet komen groet altijd eerst de kamiza en de leraar. U gaat allen aan een lange zijde van de mat naast elkaar in de normaalstand staan en de leraar tegenover u. Als de leraar in seiza gaat doet u dat ook.
Degene die het meest rechts in de rij zit roept: "Kamiza" waarop iedereen een beetje bijdraait in de richting van de kamiza, gevolgd door: "Ni Rei" waarop men daadwerkelijk groet. Daarna draaien we weer terug naar de leraar en roept dezelfde persoon "Shihan Ni Rei" waarop leraar en leerlingen elkaar groeten. Daarna roept de persoon: "Mokuso" en start de korte concentratieoefening die de leraar beëindigt door in de handen te klappen. Aan het eind van de les gaat dit in omgekeerde volgorde: Mokuso, Shihan Ni Rei en Kamiza Ni Rei.

Explicatie etiquette/kleding

Groeten:
Staande groet: u groet vanuit de normaalstand, rechtop met de voeten vlak naast elkaar, de armen ontspannend en met de handen tegen de bovenbenen. Hierna maakt u met het bovenlichaam een lichte buiging die u zo'n 5 sec. aanhoudt waarbij de handen tot net boven de knieën tegen de benen mee omlaag schuiven. U blijft elkaar steeds aankijken, echter zonder te loeren. Daarna komt u weer rechtop.Zittende (geknielde) groet: u uitgangspunt is weer de normaalstand van waaruit u eerst in seiza gaat zitten. (op beide knieën) Dit doet u door eerst in hurkzit te gaan en daarna eerst uw L. knie aan de mat te brengen en daarna uw R. knie waarbij u nog steeds op de ballen van de voet zit. Pas als beide knieën aan de mat zijn strekt uw de voeten zodat de wreven op de mat zijn en gaat u op uw voetzolen zitten met de voeten tegen elkaar. Uw handen legt u in de liezen waarbij duim en vingers tegen elkaar staan. De knieën zijn 2 vuistbreedten van elkaar verwijderd. Vrouwen eventueel met gesloten benen. U zorgt dat u met een rechte rug zit. Als hulpmiddel kunt u beide schouders optrekken, naar achter laten rollen en dan af laten hangen terwijl u uw hoofd naar achter houdt. Nu brengt u eerst de L. hand aan de mat waarbij de wijsvinger de denkbeeldige lijn raakt die u trekt vanuit uw midden recht naar voor. Daarna doet u hetzelfde met uw R. hand. Nu buigt u uw bovenlichaam gedurende zodanig dat uw ellebogen net tegen buitenkanten van uw knieën de mat raken. U trekt uw vingertoppen ietsje terug zodat uw handen een soort kleine stootkussentjes vormen. Na 5 sec. komt u weer met het bovenlichaam rechtop en brengt eerst de R. hand terug in de lies en daarna de L. hand. Als u wilt gaan staan strekt u eerst de bovenbenen en brengt de ballen van de voet op de grond. Nu zet u de R. voet naast de L. knie. Als u nu opstaat komt u vanzelf weer in de normaalstand waarbij beide voeten weer keurig naast elkaar staan.

Mokuso:
Dit is een kortdurende meditatieve oefening, een concentratie oefening waarbij u de geest leeg maakt. U probeert aan helemaal niets te denken. Komen er toch gedachten probeert u deze dan af te kappen en weer aan niets te denken. U probeert gedurende de oefening niet te bewegen en uiteraard geen geluid te produceren. Hierdoor maakt u zich los van de dagelijkse beslommeringen en keert u terug tot de essentie waarvoor u bent gekomen: "oefenen", niets meer en niets minder. Bovendien raakt u niet verkrampt op het moment dat het spannend dreigt te worden als u in staat bent op ieder gewenst moment uw gedachten los te laten.


U gaat in seiza zitten. (zie bij de zittende, geknielde groet) U legt de R. handrug op uw R. bovenbeen met de pinkzijde tegen uw lichaam (vingers en duim gesloten) U legt uw L. handrug in uw R. hand en trekt de handen zover uit elkaar totdat de nagenoeg gestrekte duimen elkaar net raken, ter hoogte van uw midden. (navel) Nu "kijkt" u met gesloten ogen recht voor u uit.

U kunt dit een bepaalde tijd doen m.b.v. een wekkertje. Op de les doet u dit bij aanvang en aan het eind. De leraar geeft het startsein door te roepen: "Mokuso" en geeft het eindsignaal door in de handen te klappen. Als u dit niet vol kunt houden dan gaat u zo stil als mogelijk in kleermakerszit zitten totdat de oefening voltooid is.

Kleding: Zorg ervoor dat uw kleding in orde en schoon is en de band op de juiste wijze is aangedaan. Banden zitten op de rug netjes over elkaar (niet gekruist), stevige knoop en de uitstekende slips zijn ca. 25 cm. En beide even lang. U trekt eerst de zubon (broek) aan en knoopt deze dicht (iets uit het midden) De R. zijde van de Uwagi (jas) slaat u eerst tegen uw lichaam en daarna de L. zijde eroverheen. Neem de obi (band) vast en druk deze aan de voorzijde tegen de buik met aan de R. zijde nog zo'n 40 cm. vrij. 't Langere stuk wikkelt u via Links om uw rug naar rechts. (even aanpakken met uw R. hand) en herhaalt dit nogmaals. (Boven 't eerste banddeel blijven en weer aanpakken met rechts) Het geheel midden voor je buik draaien, 't lange deel dat van R. komt onder het samenstel door steken en even rondom voelen en zonodig alles netjes op elkaar leggen en aantrekken. Zorg dat beide slippen even lang zijn en duw dan de R. slip onder alles door, trek aan en leg een laatste knoop over alle delen heen. Er ontstaat zodoende geen kruising op uw rug. Zonodig voelt en geleidt u de band zodanig dat beide delen netjes op elkaar zitten. Het langere gedeelte waarmee we wikkelden komt dus van rechts en leggen we midden voor de buik en brengen we onder deze wikkelingen door.