Deelname en acceptatie
U dient aan de volgende critaria te voldoen:
Volgen van een proefles; doornemen van het reglement cq. dojobepalingen en het conformeren hieraan; inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier, goede motivatie tonen, lichamelijk gezond zijn en deelnemersbijdrage voldaan hebben. Hierna kunt u van de hoofdmeester toestemming krijgen om aan de oefeningen deel te nemen.
U krijgt een mededelingenformulier met daarop de meest recente informatie m.b.t. lestijden, examens, vakanties, bijdragen, activiteiten etc. De betalingswijze is vooraf en per semester.

Na het behalen van uw eerste graduatie wordt u geacht in de juiste kleding aan de oefeningen deel te nemen. Bij aanvang heeft u geen speciale kleding nodig. Om verwondingen en/of beschadigingen te voorkomen mogen er geen scherpe delen aan uw kleding zitten.

Daar u te gast bent bij een familiaire leergang dient u de gebruiken, gewoontes en regels te accepteren en er moet sprake zijn van een bepaalde wederzijdse band anders wordt deze niet aangegaan of door een van de partijen verbroken. SGR is geen bedrijf, geen vereniging en het geven van onderricht is niet het beroep van de hoofdmeester. Zie ook het hoofdstuk aansprakelijkheid.

Een aantal formulieren kunt u hier downloaden:

·  Inschrijfformulier.doc

·  Mededelingen2009-2010.doc

·  Reglement.doc