Aansprakelijkheid:
Beoefening van krijgskunst in het algemeen en Jiu Jitsu in het bijzonder is een zeer serieuze aangelegenheid en brengt soms een forse fysieke en/of psychische belasting met zich mee. Tevens wordt er gewerkt met levensgevaarlijke oefeningen waarbij altijd risico op zeer ernstig letsel aanwezig is. Om dit risico te beperken dient u zich te houden aan het huishoudelijk reglement, de dojobepalingen, de aanwijzingen van de leraar of diens vervanger(s). U, meerderjarige of ouder of voogd, welke optreedt als deelnemer neemt deel aan de activiteiten op geheel eigen risico en ziet op voorhand af van smartengeld e.d. De Shin Gyo Ryu (-ha) stichting, de hoofdmeester of diens vervanger(s) accepteren geen enkele aansprakelijkheid op welke manier dan ook voor ongevallen, letsels van personen, beschadiging van goed als resultaat van deelname aan de activiteiten of toepassing of gebruik van zaken zoals vermeld op deze site. Vermelde bedragen zijn richtlijnen waarvan door het bestuur kan worden afgeweken en die te allen tijde kunnen worden gewijzigd.